Archiv pro měsíc: F Y

1391938_683169701702237_1139862900_n

Tisková zpráva: První akce projektu CMPIP – KOLORITfest 2013, zpráva k ukončení akce

Partneři a spolupracovníci CMPIP tímto informují o ukončení prvního setkání v rámci projektu Partnerství, které se uskutečnilo v souladu s plánem akce ve dnech 6. – 13. října 2013 v Praze.
Všechny vytýčené aktivity proběhly v řádných termínech a na odpovídající úrovni.
Kompletní informace o setkání a jeho účastnících, fotografie a další materiály naleznete na adrese: www.koloritfest.org, jakož i na sociálních sítích – Facebook: www.facebook.com/koloritfest, VK.com: www.vk.com/koloritfest.

Obecně

Celkem se akce zúčastnilo 90 hostů a více než 20 místních účastníků. A to podle plánu vždy přibližně 8 delegátů za každou z 12 účastnických zemí, kteří se formovali do následujících skupin:

• 2 pořadatelé/producenti veřejných akcí
• 1 režisér
• 1 zpěvák
• 4 členové perspektivní hudební skupiny

Každá skupina prošla jednotlivými stupni aktivit, jakými byly jednání konference, diskuse, mistrovské třídy a workshopy. Všichni účastníci měli možnost se zúčastnit okružní turistické exkurze po Praze, navštívit koncentrační tábor v Terezíně.
Na závěr každého dne konference proběhla veřejná akce v jednom z pražských podniků: 4 koncerty 2-3 uměleckých skupin, filmový festival Kód místa a pěvecká soutěž Kolorit.

Konference a Produkty

Na pořadu pracovních jednání konference byly dva hlavní produkty Partnerství:

Videodokument: režisérům byl zadán úkol, na jehož základě měli sestavit produkční plán budoucího filmu. Jednání mezi organizátory či producenty spočívalo v rozdělení úkolů s cílem zajištění potřebných finančních a dalších podmínek činnosti režisérů.

Wiki stránky: po rozdělení organizátorů a interpretů do pracovních skupin podle předem zadaných témat tito zahájili svou činnost, jejíž výsledky prezentovali na průběžných a finálních hodnotících zasedáních.

Mistrovské třídy

Mistrovské třídy pro každou ze skupin vedli profesionálové v dané zájmové oblasti:

Zpěváci, hudební skupiny: představitelé Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (KJJ): Štěpán Markovič, Tomáš Beroun, známí čeští hudebníci Erika Fečová, Filip Gondolán a Jakub Doležal. Mistrovské třídy navštívily obě zájmové skupiny, především zpěváci rádi navštěvovali obecněji pojaté mistrovské třídy pro hudební skupiny.

Režiséři: představitelé Filmové a Televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (FAMU), vedli mistrovské třídy spojené s hlavním úkolem této skupiny – navrhnout produkční plán budoucího filmu. Třídy vedli Antonín Weiser, Tomáš Pavlíček, Viktória Dzurenková a Ranjan Rampal, kteří společně vytvořili tým pokrývající širokou škálu příslušných oborů. Během krátké přehledné exkurze delegáti také navštívili Barrandov – hlavní základnu českých filmových ateliérů a televizních studií.

Pořadatelé: mistrovské třídy související s produkcí vedly: Barbora Šubrtová – tisková mluvčí festivalu United Islands České spořitelny, Lenka Tyrpáková – dramaturgyně a členka výběrové komise Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (MFF KV) a Jelena Silajdžić – zakladatelka Světového romského festivalu Khamoro. Bylo zřejmé, že v činnosti pořadatelů-delegátů šlo o společnou řeč, velký rozmach a zkušenosti pedagogů poskytly mnoho nových a užitečných informací.

Veřejné akce

Veřejná vystoupení, která se konala na různých místech v Praze každý den setkání, všem delegovaným umělcům poskytla příležitost předvést své umění před skutečně mezinárodním publikem. Bylo velmi zajímavé vnímat směs různých stylů a neotřelých proudů v umělecké formě, zvukových a vizuálních forem vyjádření. Ze všech veřejných vystoupení delegovaní režiséři pořídili videozáznam, jehož výsledky budou v krátké době zveřejněny.
Veřejná vystoupení současně poskytla prostor pro neformální komunikaci s cílem rozšíření osobních vztahů a výměny zkušeností i pro ty delegáty, kteří nebyli bezprostředně zapojeni do vystoupení, a také pro místní obyvatele. S potěšením lze zdůraznit, že přes určitou skepsi českých pořadatelů vůči této oblasti všichni delegáti projevili velký zájem o umění ostatních účastníků, a tato jejich návštěvnost, přes její fakultativnost, byla více než 90 procentní.

Filmový festival Kód místa: první místo získal běloruský režisér Andrej Ivanov s krátkometrážním snímkem Strašidelný dům. Zajímavé je, že filmový festival vzbudil u účastníků z jiných zemí zájem o prezentaci filmů v dalších účastnických zemích setkání. První taková přehlídka se konala ve Finsku 30. října 2013 za účasti hlasování publika, přičemž výsledky byly podobné jako rozhodnutí profesionální poroty v Praze.
Porota se skládala z odborníků FAMU: Tomáš Pavlíček, Rajan Rampal, Viktória Dzurenková a Kristina Weiserová. Jsme vděčni členům poroty za jejich čas a objektivitu.
Vzhledem k tomu, že některé festivaly nepřijímají do soutěže filmy zveřejňované na internetu, je zveřejnění účastnických filmů představených na festivalu KOLORITfest odloženo až do října 2014, což umožní delegátům prezentovat své práce na dalších festivalech.

Pěvecká soutěž KOLORIT: vítězkou se stala řecká zpěvačka Anna Karapetova. Profesionální úroveň účinkujících byla vysoká, a zaujetí publika neopadalo během celé soutěže.
V porotě zasedali: Eduard Klezla (pěvec, pěvecký pedagog a ředitel KJJ), Hana Pecková a Tomáš Beroun (muzikáloví a operní pěvci, vokální repetitoři KJJ) a Andrej Besčastnyj (operní sólista). Jsme vděčni porotě za jejich přínos a nestranné posouzení.

PR / Vztahy s veřejností / Šíření informací

Hostitelská strana i partneři využili všechny dostupné prostředky PR pro šíření informací o připravované konferenci a jejích veřejných akcích. Obnáší to především publikace na partnerských webových stránkách a šíření informací prostřednictvím sociálních a mediálních kanálů, publikace v on-line a off-line médiích a šíření informací přes vlastní partnerské sítě účastníků. Různí designéři vytvořili speciální sadu sedmi různých plakátů pro kampaň, která proběhla ve čtyřech etapách:
1. Výběr kandidátů (srpen): k požadavkům na partnery v každé účastnické zemi patřily požadavky na povinné zveřejnění a výběrový proces, který zahrnoval poslechy / pohovory s potenciálními delegáty. Tento proces inicioval zájem o projekt cílových sociálních skupin, zejména tedy tvůrčích migrantů, hudebníků a filmařů. V některých zemích byla zaznamenána vysoká míra odezvy.
Webové stránky a stránky sociálních sítí byly spuštěny před tímto krokem, aby se kolem internetové komunity soustředilo co nejvíce vzájemných kontaktů zapojených osob a sociálních kruhů v průběhu a zejména po setkání.
2. Propagace akcí (konec září – začátek října): hostitelská strana využila dostupné reklamní kanály, které měla k dispozici, jako jsou webové stránky, propagace v sociálních sítích, venkovní reklama, tištěná média, partnerské sítě. Pro zveřejnění informací o nadcházejících událostech a jejich cílech byly tiskové zprávy zaslány i do všech hlavních českých médií.
3. V průběhu celého týdne speciální tým delegátů festivalu pravidelně (2-3 krát denně) zveřejňoval fotografie a články na webových stránkách KOLORITfestu a rozšiřoval je dále prostřednictvím sociálních sítí.
Zde je třeba přiznat, že organizátoři očekávali širší zapojení veřejnosti a vyvodili z toho odpovídající závěry směrem k nápravě v budoucnosti. Některé z těchto poznatků jsou ihned využitelné pro pořadatele setkání v Řecku v květnu 2014.
4. Post factum PR (v tuto chvíli): Sdílení fotografií a videí stále ještě probíhá, podle stavu jejich zpracování, ve valné většině prostřednictvím sociálních sítí. Kolem 100 lidí se připojilo na naše stránky po ukončení setkání. Exploze on-line interakcí během „post-období“ ukázala vysokou úroveň zapojení delegátů, jejich kolegů a přátel v osobních sítích.
Zde je několik údajů z Facebooku, prokazujících aktivitu v průběhu celého období – lze dobře vidět vrcholy v kritických bodech, jakými jsou data 6. října a 14. října, a zřejmý nárůst zapojení po 14. říjnu.

post reachProhlídka záznamů (počet osob, které shlédly záznam).

likes comments sharesLikes, komentáře a reposty na sociálních sítích (šíření informací).

total reachCelkový počet dotazů (počet osob, které shlédly nějakou aktivitu z webové stránky včetně nahrávky, reklamy, zmínky).

Multikulturalismus / Integrace

Mnoho úsilí bylo věnováno poskytnutí veřejnosti informací v angličtině, ruštině a češtině s cílem přilákání co nejširšího publika. Stabilní účast místních obyvatel jako návštěvníků veřejných vystoupení byla adekvátní celkové návštěvnosti a prokázala určitý stupeň zájmu veřejnosti.
Spolupráce s českými profesionály během provozování mistrovských tříd a workshopů také přinesla lepší pochopení otázek projednávaných na konferenci, v odborných kruzích spojených s uměním a produkčními aktivitami.
V interním pojetí setkání dosáhlo uznání kulturní rozmanitosti lidí, kteří se hlásí k ruskojazyčné kultuře. Někteří zástupci (zejména ze Slovenska a Francie) vůbec nemluvili rusky – v těchto případech organizátoři udělali vše pro to, aby mohli svobodně komunikovat za pomocí překladů či dílčích vysvětlení.
Dosáhli jsme cíle demonstrovat před delegáty a veřejností vliv místních kultur na migranty v různých fázích jejich integrace, který se projevuje v jejich jednání, názorech, jazykovém projevu a umění. Bylo zajímavé sledovat „francouzství“ francouzských delegátů, „finskost“ finských delegátů, a tak dále. Nicméně, přítomnost společného základu pocházejícího z výchozí kultury svědčí o existenci společného kulturního kódu a napomáhá komunikaci bez hranic.

Současná činnost / Další kroky

Činnost CMPIP nadále trvá.
V průběhu konference představili řečtí partneři svou akci, kterou se všichni partneři chystají navštívit v květnu 2014 a která se zaměří na scénické umění a fotografii. Také stojí za zmínku skutečnost, že dne 30. září řečtí partneři za podpory české strany podali přihlášku do programu Mládež v akci, aby byla zachována účast v našich aktivitách členů CMPIP ze zemí mimo EU. V současné době všichni partneři očekávají, že obdrží od řecké strany požadavky na výběr delegátů na příští setkání.
Práce na CMPIP-wiki byla zahájena a pokračuje – informace budou veřejnosti k dispozici, jakmile získají konkrétnější podobu.
Partneři podnikají kroky na podporu výroby videodokumentu prostřednictvím veřejných grantů, crowd-sourcingu (reklamní strategie) a sponzorských darů.
Kromě toho bude český partner hledat další způsoby financování KOLORITfestu pro příští rok. Bohužel, příští festival neproběhne pod hlavičkou CMPIP, ale jsme i tak vděčni, že nám programy EU poskytly možnost zahájit tuto rozsáhlou činnost.

Poděkování

Děkujeme všem partnerům, kteří nám pomohli zorganizovat tak složitou akci. V prvé řadě vysoce profesionálním poradcům Programu celoživotního vzdělávání Grundtvig Evropské unie a Programu Evropské unie YiA (Youth in Action – Mládež v akci).
Děkujeme generálnímu sponzoru akce – developerské skupině Crestyl, sponzoru dopravy – společnosti Runwell Rent-a-Car, hlavnímu mediálnímu partnerovi – týdeníku Pražský Expres.
Naši partneři v oblasti školství také zaslouží zvláštní pozornost – jsme vděčni všem pedagogům a lektorům KJJ a FAMU za jejich neocenitelný přínos a čas.
Poděkování zaslouží naši partneři, dobrovolníci a přátelé, kteří nám pomohli vytvořit kolektiv a vyvíjet činnost, při níž plnili malé i velké úkoly, z nichž sestávala tato akce.
Velké díky Vám všem!

Závěr

Rádi bychom viděli tuto událost ne jako něco, co proběhlo a skončilo, ale jako první krok směrem k užitečné a zajímavé činnosti, a nemůžeme se dočkat, až uvidíme, jak se projekt bude vyvíjet v budoucnu.

Prosíme, zůstaňte s námi.

Igor Rubinovič, jménem týmu CMPIP
koordinátor projektu CMPIP