Předstartovní tisková zpráva

Neděle, 24. září

Už za pouhé dva týdny v Praze přivítáme rusky hovořící muzikanty, zpěváky, režiséry a zástupce nevládních organizací z 12 různých zemí. Celkový počet účastníků festivalu se blíží stovce…
Přípravy festivalu jsou již ve finálním stádium a my Vám přinášíme program na celý týden.

5 koncertů, filmový festival a mezinárodní talentová soutěž. Celý týden v Praze – plný kulturních novinek!

Poznejte světovou ruskou kulturu!

Program festivalu

Jako hudební ochutnávku Vám představíme 11 hudebních skupin z různých koutů světa.

Pondělí, 7. října 2013 – 19:00
Rock Cafe, Národní 20, 11000 Praha 1

Bill and Murray / IL / Pop Rock
Prosspekt / BY / Pop Rock

Úterý, 8. října 2013 – 19:00
Jazz Time, Krakovská 19, 110 00 Praha 1

Zore / SK / Pop Rock
Odin v Kanoe / UA / Acoustic Pop
Floor 16 / CZ / Soul Rock

Středa, 9. října 2013 – 19:30
Vodka Bar Propaganda, Michalská 12, 110 00 Praha 1

МокоChoco / FR / Indie, Pop, Jazz
Synecdoche Montauk / RU / Indie Rock

Čtvrtek, 10. října 2013 22:00 (Vstup zdarma)
Jazz Time, Krakovská 19, 110 00 Praha 1
Neformální multikulturní večer / Jam session / DJ
Pátek, 11. října 2013 – 19:30
Meet Factory, Ke sklárně 3213/15, Praha 5

MIR / FI / Pop Rock
Carolle / GR / Rock
Airwood / DE / Rock

Ve čtvrtek 10. října v 19:00 proběhne v kině Atlas (www.kinoatlas.cz) filmový festival s názvem „Kód místa“. Na festivalu bude představeno 11 filmů natočených talentovanými, rusky hovořícími tvůrci z 11 různých zemí. Tématem festivalu je „Moje město mýma očima“. Pod tímto tématem tvůrci ukáží pohled ruských migrantů na život, kulturu a tradice měst, ve kterých žijí. Porota během festivalu bude hodnotit tyto snímky, které byly natočeny speciálně pro festival. Autor nejlepšího snímku vyhraje cenu.

A na sobotu 12. října jsme pro Vás, jako třešničku na dortu, připravili pěveckou talentovou soutěž Kolorit 2013, která se bude konat v amfiteátru RockOpery (www.rockopera.cz). Organizátoři vybrali v každé z účastnících se zemí po jednom zpěvákovi (přesněji zpěvačce), kteří se zúčastní talentové soutěže. A během našeho festivalu z nich naše čestná porota vybere toho nejlepšího.

Cíle festivalu:

  • Názorně předvést prvky současné ruskojazyčné kultury s cílem zlepšení vzájemné integrace a vnímání rusky hovořícího světa s pomocí moderního umění a mezinárodní spolupráce.
  • Představit různorodost současného hudebního umění
  • Objevit nové talenty mezi rusky hovořícími obyvateli Evropy i za jejími hranicemi
  • Umožnit spojení tvůrčích lidí v Evropě i za jejími hranicemi
  • Vytvářet příznivé podmínky pro další tvůrčí činnosti
  • Zlepšit vzájemné vztahy mezi rusky hovořícími lidmi a jejich sousedy v Evropě i mimo ni.

KOLORITfest přirozeně pokračuje v tradici multikulturních ruskojazyčných soutěžních festivalů Kolorit, které Klub PRAGmatiki v Praze pořádá již od roku 2009.

O reklamě

Sedm absolutně různých reklamních plakátů festivalu. To je výsledek společné tvůrčí práce pěti talentovaných designérů. Cílem projektu bylo porušení stereotypů a přitáhnutí pozornosti veřejnosti k rozmanitému světu rusky hovořících lidí. Každý umělec vytvořil jedinečnou práci na téma Stereotypy o rusky hovořících lidech. Vedoucím designérem projektu byla Mayina Fulumende. Plakáty uvidíte na všech reklamních plochách města Prahy!

O konferenci

Festival Kolorit klade důraz na výměnu zkušeností mezi organizátory festivalu a účastníky.
Hosté i hostitelé budou mít každý den možnost zúčastnit se workshopů s takovými českými mistry, jako jsou Erika Fečová, Jakub Doležal nebo Filip Gondolán. V rámci spolupráce s konzervatoří Jaroslava Ježka, která se specializuje na současnou hudbu, jazz a muzikál, každý zpěvák před samotnou soutěží projde skupinovou lekcí skladatele a saxofonisty Štěpána Markoviče. Každý zpěvák také v předvečer festivalu dostane hodinu od nejlepšího učitele zpěvu – Tomáše Berouna. Tyto lekce se budou konat přímo na konzervatoři (www.kjj.cz). Účastníci soutěže se také zúčastní exkurze po konzervatoři, kde uvidí v jakých skvělých podmínkách se vyučuje jazz v České Republice. Srdečně děkujeme řediteli konzervatoře, panu Eduardu Klezlovi, za jeho vstřícnost a ochotu.

Ještě o partnerech

Mimořádný rozměr filmovému festivalu dává účast studií Barandov FX. Mistři speciálního make-upu, jaké je možné vidět pouze ve světové kinematografii – Vlad Taupeš a Josef Rarach a jejich studenti si pro Vás v rámci našeho filmového festivalu přichystali překvapení, které se přímo vztahuje k tématu festivalu.

Dopravní podporu zajišťuje autopůjčovna Runwell Rent-a-car. Společnost bude pomáhat organizátorům i hostům efektivně se přemisťovat po Praze.

S tiskem plakátů a jiných materiálů pomáhá design studio ArtDivision (www.artdivision.cz), se kterou Klub PRAGmatiki spolupracuje již třetím rokem.

Hlavním mediálním partnerem festivalu je již více než 5 let reklamně-informační týdeník Pražský expres.

Dalšími mediálními partnery jsou: Komsomolská Pravda – Evropa, informační portál 420on.cz, časopis Artěk, noviny Pražský telegraf, migration4media.net a další. Jsme velmi rádi, že náš festival přitahuje pozornost veřejnosti.

O sponzorech

Hlavním sponzorem projektu jsou dva programy Evropské komise – Program celoživotního učení a Mládež v akci, které zabezpečují příjezd účastníků v rámci projektu „Kulturní a mediální produkce jako nástroj migrace“. Projekt byl zorganizován tento rok Klubem PRAGmatiki se zaměřením na integraci a zlepšení obrazu rusky hovořících lidí v různých zemích.

Developerská společnost CRESTYL – jedna z největších developerských společností v České Republice, se stala generálním sponzorem festivalu. Společnost pomáhá organizátorům v kvalitní realizaci konference, která doprovází festival Kolorit.

O organizátorech a dobrovolnících

Děkujeme desítkám lidí, kteří se zabývají přípravou festivalu v různých zemích a již se nemůžeme dočkat setkání s nimi, abychom se s nimi podělili zkušenosti a nabrali nové zážitky.
Chtěli bychom poděkovat skupině pražských dobrovolníků (asi 30 lidí), kteří pomáhají realizací tohoto projektu a bez kterých by se nemohl uskutečnit. Velké díky Vám!

Organizátoři se ze všech sil snaží, aby projekt měl vysokou úroveň a doufají, že Vám přinese mnoho užitečného, nového, pozitivního ze života rusky hovořících lidí a jejich různých sousedů.

Podrobný program, další informace, fotografie, videa a jiné podrobnosti najdete na webových stránkách www.koloritfest.org

Igor Rubinovič
+420 739 545 278
igor.rubinovich@gmail.com
www.koloritfest.org
www.pragmatiki.org
IČ:22854291

Napsat komentář