Tisková zpráva – Nizozemsko opouští projekt CMPIP

S lítostí musíme oznámit, že náš nizozemský partner, Foundation Moscow Union of Non-Governmental Associations-Societies of Friendship with People of Foreign Countries, se rozhodl ukončit spolupráci na našem projektu. Je to kvůli jeho nesouhlasu s přístupem a pracovními metodami dohodnutými mezi všemi ostatními partnery před a během zahajovací fáze projektu.

I přesto, že se tak stalo, je pro nás pozitivní, že tyto neshody byly zjištěny v rané fázi našeho partnerství. Dovoluje nám to doufat, že všichni ostatní partneři a účastníci s námi sdílejí cíle projektu a pracovní metody, které mají být použity.

Největším ponaučením z této situace pro nás je, snažit se o ještě lepší sladění s potenciálními partnery před podáním projektových návrhů nebo obecně před tím, než přijmeme jakákoliv větší rizika sdílená nekolika spolupracujícími stranami.

S tím, jak se blížíme k prvnímu partnerskému setkání v Praze, dokončujeme přípravy a neočekáváme žádné další velké změny ve struktuře a časovém plánu projektu.

Přejeme nadačnímu týmu Foundation Moscow Union of Non-Governmental Associations-Societies of Friendship with People of Foreign Countries úspěch v jejich současných a budoucích projektech a dobré zdraví.

Jménem týmu CMPIP,
Igor Rubinovich
Koordinátor projektu CMPIP

Napsat komentář