Tisková zpráva – KOLORITfest 2013

www.koloritfest.org

PRAHA, 16.7.2013
Klub PRAGmatiki s potěšením oznamuje o oficiálním zahájení příprav na KOLORITfest 2013 – Mezinárodní hudební festival ruskojazyčné kultury, který se bude konat 6-13. října 2013 na různých místech Prahy, Česká republika.

Delegáty festivalu se stanou hudebníci, video umělci a organizátoři /producenti kulturních akcí, médií a dalších druhů kulturní produkce z Běloruska, České republiky, Finska, Francie, Izraeli, Litvy, Německa, Nizozemska, Řecka, Ruska, Slovenska, Ukrajiny a Velké Británie.

Tato akce bude trvat 7 dnů a bude se skládat ze čtyř hlavních částí:

  • Vystoupeni místních kapel a kapel návštěvníků – každodenní série koncertů na různých místech Prahy
  • Pěvecká soutěž Kolorit 2013 – soutěž talentovaných zpěváků
  • Soutěž krátkých filmů Kód města – představí originální filmy zachycující různé pohledy video artistů na život, kulturu a tradice města, ve kterém žijí.
  • Workshopy a semináře pro výměnu znalostí pro umělce a producenty

V poslední den festivalu se návštěvníci mohou těšit na velký Galakoncert, který bude zahrnovat vystoupení místních a hostujících kapel, pěveckou soutěž Kolorit 2013 a vystoupení headlinera (bude vyhlášen později).

Na festivalu se rusky mluvicí tvůrčí lide budou moct navzájem seznámit, a představitelům jiných kultur se naskytne možnost ohodnotit moderní kulturu rusky mluvicích, přispívající k integraci, mezinárodní a mezikulturní spolupráci.

Cíle festivalu:

  • Předvést prvky moderní ruskojazyčné kultury evropskému společenství, s cílem vylepšení vzájemné integrace a vnímání rusky mluvícího světa prostřednictvím moderního umění a mezinárodní spolupráce
  • Prezentovat různorodost moderního hudebního umění
  • Objevit nové talenty mezi rusky mluvicími obyvateli v Evropě i mimo ni
  • Spojit kreativní lidí v Evropě i mimo ni
  • Zajistit příznivé podmínky pro další tvůrčí aktivity
  • Zlepšit vztahy mezi rusky mluvícími obyvateli a většinovým obyvatelstvem Evropy i mimo ni

KOLORITfest přirozeně pokračuje v tradici řady multikulturních ruskojazyčných soutěži-festivalů Kolorit, které Klub Pragmatiki realizoval v Praze v letech 2009,  20102011 a 2012.

V současné době KOLORITfest je ve stadiu příprav, během nichž se pomoci veřejné soutěže, castingu, pohovorů a předběžných kvalifikačních kol budou zvolení delegáti.

Rozvrh událostí, zprávy, užitečné informace a kontakty budou zveřejněny na oficiálních internetových stránkách KOLORITfest http://koloritfest.org.

Zveme sponzory a mediální partnery aby nás kontaktovali ohledně reklamních příležitostí a podmínek partnerství.

Zveme také tvůrčí profesionály, nadšence a dobrovolníky, kteří chtějí přispět k festivalu, aby nás kontaktovali a dozvěděli se jak nám můžou pomoct, abychom udělali tuto událost ještě lepší.

Organizátoři se nemohou dočkat, až uvidí různorodost barev, které účastníci vnesou do festivalu. Jsme přesvědčeni, že obraz, který spolu namalujeme, bude stát milion slov. Jedeme!

Jménem týmu KOLORITfest,

Igor Rubinovič
Předseda
Klub PRAGmatiki
Praha

Další info:

Tel.: +420 739 545 278
Email: info@koloritfest.org

Napsat komentář