Tisková zpráva – Iniciační fáze CMPIP

PRAHA, 16.7.2013

S radosti oznamujeme o zahájení dvouletého partnerství Kulturní a Mediální Produkce jako Integrační Nástroj za podpory Programu celoživotního vzdělávání Grundtvig Evropské unie.

Sedm členských organizací podepsali dohodu o partnerství, které v průběhu dvou let práce se zaměří na otázky spojené s realizací kulturních akcií, mediální a jiné kulturní produkce v prostředí migrantů, se zaměřením na problémy, jimž čelí rusky mluvící přistěhovalci v různých zemích světa.

Partneři jsou z následující sedmi zemí: Česká republika, Řecko, Velká Británie, Nizozemsko, Finsko, Slovensko, Litva a Francie.

Všechny partnerské organizace denně pracují s rusky mluvícími komunitami ve svých zemích a snaží se přispět k jejich adaptaci v prostředí a zároveň vynakládají značná úsilí pro zlepšení vztahů mezi rusky mluvícími a většinovým obyvatelstvem ve své zemi i v zahraničí. Dělají to cestou kombinace různých forem kulturní produkce, jako jsou akce a publikace v mediích, v mnoha případech za účasti migrantů a místních obyvatel, proto aby přispěli k integraci jak v průběhu projektů, tak i po jejich ukončení.

Partnerství CMPI se zaměří na výměnu znalostí a zkušeností partnerů, a zároveň zajisti mezinárodní informační prostor pro tvůrčí vyjádření rusky mluvících přistěhovalců. Prostor pro osobní známosti, týmovou práci, ukázku představeni, média a další umělecká díla bude zajištěn v průběhu tří mezinárodních akcí, zapojených do programu Partnerství:

10. 2013 – Praha, Česká republika – KOLORITfest - Mezinárodní festival ruskojazyčné kultury
05. 2014 – Chalkidiki, Řecko – Mezinárodní festival humoru
03. 2015 – Londýn, Velká Británie – Mezinárodní festival Maslenica (Masopust)

Během událostí, jakož i mezi nimi, Partnerství bude vyvíjet následující produkty:

Wiki stránky, zaměřené na diskuzi a užitečné informace na témata, související s realizací kulturní a mediální produkce migrantů.
Videodokument zachycující život a integrační úsilí rusky mluvících komunit v zemích jejich pobytu.

V současné době Partnerství se nachází v iniciačním stadiu. Členové partnerství se připravují na první návštěvu Prahy, kde se k nim připojí pět organizací z Německa, Běloruska, Ruska, Izraele a Ukrajiny. Tyto organizace, pracující s podobnými problémy ve svých zemích, se budou aktivně podílet na práci Partnerství, díky čemu jim bude udělen status účastníka z hlediska CMPI. Mobilita těchto účastníků je podporována fondem Mládež v Akci Evropské unie.

Zveme organizace, které mají zájem se aktivně účastnit partnerství, aby se na nás obrátili s žádosti o status účastníka prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Novinky Partnerství CMPI, tiskové zprávy a informace, týkající se Partnerů a Účastníků, budou k dispozici na webových stránkách Partnerství cmpip.org.

Zveme mediální partnery, sponzory a další zainteresované osoby, aby nás kontaktovali ohledně jakýchkoliv obecných možnosti, které by měli být projednány.

Partneři jsou přesvědčeni, že všichni účastníci, partneři a sledující události organizace a jednotlivci, získají možnost využít předností práce a informačního pokrytí v celoevropském projektu, a získají jedinečné a neocenitelné zkušenosti. Nemůžeme se dočkat, až se staneme svědky realizace naší vize a budoucích vylepšení v našich komunitách a v evropské společnosti.

Jménem týmu Partnerství,
Igor Rubinovich

Další info:

Tel.: +420 739 545 278
Email: info@cmpip.org

 

Napsat komentář