Archiv pro měsíc: F Y

Tisková zpráva – KOLORITfest 2013

www.koloritfest.org

PRAHA, 16.7.2013
Klub PRAGmatiki s potěšením oznamuje o oficiálním zahájení příprav na KOLORITfest 2013 – Mezinárodní hudební festival ruskojazyčné kultury, který se bude konat 6-13. října 2013 na různých místech Prahy, Česká republika.

Delegáty festivalu se stanou hudebníci, video umělci a organizátoři /producenti kulturních akcí, médií a dalších druhů kulturní produkce z Běloruska, České republiky, Finska, Francie, Izraeli, Litvy, Německa, Nizozemska, Řecka, Ruska, Slovenska, Ukrajiny a Velké Británie.

Tato akce bude trvat 7 dnů a bude se skládat ze čtyř hlavních částí:

  • Vystoupeni místních kapel a kapel návštěvníků – každodenní série koncertů na různých místech Prahy
  • Pěvecká soutěž Kolorit 2013 – soutěž talentovaných zpěváků
  • Soutěž krátkých filmů Kód města – představí originální filmy zachycující různé pohledy video artistů na život, kulturu a tradice města, ve kterém žijí.
  • Workshopy a semináře pro výměnu znalostí pro umělce a producenty

V poslední den festivalu se návštěvníci mohou těšit na velký Galakoncert, který bude zahrnovat vystoupení místních a hostujících kapel, pěveckou soutěž Kolorit 2013 a vystoupení headlinera (bude vyhlášen později).

Na festivalu se rusky mluvicí tvůrčí lide budou moct navzájem seznámit, a představitelům jiných kultur se naskytne možnost ohodnotit moderní kulturu rusky mluvicích, přispívající k integraci, mezinárodní a mezikulturní spolupráci.

Cíle festivalu:

  • Předvést prvky moderní ruskojazyčné kultury evropskému společenství, s cílem vylepšení vzájemné integrace a vnímání rusky mluvícího světa prostřednictvím moderního umění a mezinárodní spolupráce
  • Prezentovat různorodost moderního hudebního umění
  • Objevit nové talenty mezi rusky mluvicími obyvateli v Evropě i mimo ni
  • Spojit kreativní lidí v Evropě i mimo ni
  • Zajistit příznivé podmínky pro další tvůrčí aktivity
  • Zlepšit vztahy mezi rusky mluvícími obyvateli a většinovým obyvatelstvem Evropy i mimo ni

KOLORITfest přirozeně pokračuje v tradici řady multikulturních ruskojazyčných soutěži-festivalů Kolorit, které Klub Pragmatiki realizoval v Praze v letech 2009,  20102011 a 2012.

V současné době KOLORITfest je ve stadiu příprav, během nichž se pomoci veřejné soutěže, castingu, pohovorů a předběžných kvalifikačních kol budou zvolení delegáti.

Rozvrh událostí, zprávy, užitečné informace a kontakty budou zveřejněny na oficiálních internetových stránkách KOLORITfest http://koloritfest.org.

Zveme sponzory a mediální partnery aby nás kontaktovali ohledně reklamních příležitostí a podmínek partnerství.

Zveme také tvůrčí profesionály, nadšence a dobrovolníky, kteří chtějí přispět k festivalu, aby nás kontaktovali a dozvěděli se jak nám můžou pomoct, abychom udělali tuto událost ještě lepší.

Organizátoři se nemohou dočkat, až uvidí různorodost barev, které účastníci vnesou do festivalu. Jsme přesvědčeni, že obraz, který spolu namalujeme, bude stát milion slov. Jedeme!

Jménem týmu KOLORITfest,

Igor Rubinovič
Předseda
Klub PRAGmatiki
Praha

Další info:

Tel.: +420 739 545 278
Email: info@koloritfest.org

Tisková zpráva – Iniciační fáze CMPIP

PRAHA, 16.7.2013

S radosti oznamujeme o zahájení dvouletého partnerství Kulturní a Mediální Produkce jako Integrační Nástroj za podpory Programu celoživotního vzdělávání Grundtvig Evropské unie.

Sedm členských organizací podepsali dohodu o partnerství, které v průběhu dvou let práce se zaměří na otázky spojené s realizací kulturních akcií, mediální a jiné kulturní produkce v prostředí migrantů, se zaměřením na problémy, jimž čelí rusky mluvící přistěhovalci v různých zemích světa.

Partneři jsou z následující sedmi zemí: Česká republika, Řecko, Velká Británie, Nizozemsko, Finsko, Slovensko, Litva a Francie.

Všechny partnerské organizace denně pracují s rusky mluvícími komunitami ve svých zemích a snaží se přispět k jejich adaptaci v prostředí a zároveň vynakládají značná úsilí pro zlepšení vztahů mezi rusky mluvícími a většinovým obyvatelstvem ve své zemi i v zahraničí. Dělají to cestou kombinace různých forem kulturní produkce, jako jsou akce a publikace v mediích, v mnoha případech za účasti migrantů a místních obyvatel, proto aby přispěli k integraci jak v průběhu projektů, tak i po jejich ukončení.

Partnerství CMPI se zaměří na výměnu znalostí a zkušeností partnerů, a zároveň zajisti mezinárodní informační prostor pro tvůrčí vyjádření rusky mluvících přistěhovalců. Prostor pro osobní známosti, týmovou práci, ukázku představeni, média a další umělecká díla bude zajištěn v průběhu tří mezinárodních akcí, zapojených do programu Partnerství:

10. 2013 – Praha, Česká republika – KOLORITfest - Mezinárodní festival ruskojazyčné kultury
05. 2014 – Chalkidiki, Řecko – Mezinárodní festival humoru
03. 2015 – Londýn, Velká Británie – Mezinárodní festival Maslenica (Masopust)

Během událostí, jakož i mezi nimi, Partnerství bude vyvíjet následující produkty:

Wiki stránky, zaměřené na diskuzi a užitečné informace na témata, související s realizací kulturní a mediální produkce migrantů.
Videodokument zachycující život a integrační úsilí rusky mluvících komunit v zemích jejich pobytu.

V současné době Partnerství se nachází v iniciačním stadiu. Členové partnerství se připravují na první návštěvu Prahy, kde se k nim připojí pět organizací z Německa, Běloruska, Ruska, Izraele a Ukrajiny. Tyto organizace, pracující s podobnými problémy ve svých zemích, se budou aktivně podílet na práci Partnerství, díky čemu jim bude udělen status účastníka z hlediska CMPI. Mobilita těchto účastníků je podporována fondem Mládež v Akci Evropské unie.

Zveme organizace, které mají zájem se aktivně účastnit partnerství, aby se na nás obrátili s žádosti o status účastníka prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Novinky Partnerství CMPI, tiskové zprávy a informace, týkající se Partnerů a Účastníků, budou k dispozici na webových stránkách Partnerství cmpip.org.

Zveme mediální partnery, sponzory a další zainteresované osoby, aby nás kontaktovali ohledně jakýchkoliv obecných možnosti, které by měli být projednány.

Partneři jsou přesvědčeni, že všichni účastníci, partneři a sledující události organizace a jednotlivci, získají možnost využít předností práce a informačního pokrytí v celoevropském projektu, a získají jedinečné a neocenitelné zkušenosti. Nemůžeme se dočkat, až se staneme svědky realizace naší vize a budoucích vylepšení v našich komunitách a v evropské společnosti.

Jménem týmu Partnerství,
Igor Rubinovich

Další info:

Tel.: +420 739 545 278
Email: info@cmpip.org