1391938_683169701702237_1139862900_n

Tisková zpráva: První akce projektu CMPIP – KOLORITfest 2013, zpráva k ukončení akce

Partneři a spolupracovníci CMPIP tímto informují o ukončení prvního setkání v rámci projektu Partnerství, které se uskutečnilo v souladu s plánem akce ve dnech 6. – 13. října 2013 v Praze.
Všechny vytýčené aktivity proběhly v řádných termínech a na odpovídající úrovni.
Kompletní informace o setkání a jeho účastnících, fotografie a další materiály naleznete na adrese: www.koloritfest.org, jakož i na sociálních sítích – Facebook: www.facebook.com/koloritfest, VK.com: www.vk.com/koloritfest.

Obecně

Celkem se akce zúčastnilo 90 hostů a více než 20 místních účastníků. A to podle plánu vždy přibližně 8 delegátů za každou z 12 účastnických zemí, kteří se formovali do následujících skupin:

• 2 pořadatelé/producenti veřejných akcí
• 1 režisér
• 1 zpěvák
• 4 členové perspektivní hudební skupiny

Každá skupina prošla jednotlivými stupni aktivit, jakými byly jednání konference, diskuse, mistrovské třídy a workshopy. Všichni účastníci měli možnost se zúčastnit okružní turistické exkurze po Praze, navštívit koncentrační tábor v Terezíně.
Na závěr každého dne konference proběhla veřejná akce v jednom z pražských podniků: 4 koncerty 2-3 uměleckých skupin, filmový festival Kód místa a pěvecká soutěž Kolorit.

Konference a Produkty

Na pořadu pracovních jednání konference byly dva hlavní produkty Partnerství:

Videodokument: režisérům byl zadán úkol, na jehož základě měli sestavit produkční plán budoucího filmu. Jednání mezi organizátory či producenty spočívalo v rozdělení úkolů s cílem zajištění potřebných finančních a dalších podmínek činnosti režisérů.

Wiki stránky: po rozdělení organizátorů a interpretů do pracovních skupin podle předem zadaných témat tito zahájili svou činnost, jejíž výsledky prezentovali na průběžných a finálních hodnotících zasedáních.

Mistrovské třídy

Mistrovské třídy pro každou ze skupin vedli profesionálové v dané zájmové oblasti:

Zpěváci, hudební skupiny: představitelé Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (KJJ): Štěpán Markovič, Tomáš Beroun, známí čeští hudebníci Erika Fečová, Filip Gondolán a Jakub Doležal. Mistrovské třídy navštívily obě zájmové skupiny, především zpěváci rádi navštěvovali obecněji pojaté mistrovské třídy pro hudební skupiny.

Režiséři: představitelé Filmové a Televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (FAMU), vedli mistrovské třídy spojené s hlavním úkolem této skupiny – navrhnout produkční plán budoucího filmu. Třídy vedli Antonín Weiser, Tomáš Pavlíček, Viktória Dzurenková a Ranjan Rampal, kteří společně vytvořili tým pokrývající širokou škálu příslušných oborů. Během krátké přehledné exkurze delegáti také navštívili Barrandov – hlavní základnu českých filmových ateliérů a televizních studií.

Pořadatelé: mistrovské třídy související s produkcí vedly: Barbora Šubrtová – tisková mluvčí festivalu United Islands České spořitelny, Lenka Tyrpáková – dramaturgyně a členka výběrové komise Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (MFF KV) a Jelena Silajdžić – zakladatelka Světového romského festivalu Khamoro. Bylo zřejmé, že v činnosti pořadatelů-delegátů šlo o společnou řeč, velký rozmach a zkušenosti pedagogů poskytly mnoho nových a užitečných informací.

Veřejné akce

Veřejná vystoupení, která se konala na různých místech v Praze každý den setkání, všem delegovaným umělcům poskytla příležitost předvést své umění před skutečně mezinárodním publikem. Bylo velmi zajímavé vnímat směs různých stylů a neotřelých proudů v umělecké formě, zvukových a vizuálních forem vyjádření. Ze všech veřejných vystoupení delegovaní režiséři pořídili videozáznam, jehož výsledky budou v krátké době zveřejněny.
Veřejná vystoupení současně poskytla prostor pro neformální komunikaci s cílem rozšíření osobních vztahů a výměny zkušeností i pro ty delegáty, kteří nebyli bezprostředně zapojeni do vystoupení, a také pro místní obyvatele. S potěšením lze zdůraznit, že přes určitou skepsi českých pořadatelů vůči této oblasti všichni delegáti projevili velký zájem o umění ostatních účastníků, a tato jejich návštěvnost, přes její fakultativnost, byla více než 90 procentní.

Filmový festival Kód místa: první místo získal běloruský režisér Andrej Ivanov s krátkometrážním snímkem Strašidelný dům. Zajímavé je, že filmový festival vzbudil u účastníků z jiných zemí zájem o prezentaci filmů v dalších účastnických zemích setkání. První taková přehlídka se konala ve Finsku 30. října 2013 za účasti hlasování publika, přičemž výsledky byly podobné jako rozhodnutí profesionální poroty v Praze.
Porota se skládala z odborníků FAMU: Tomáš Pavlíček, Rajan Rampal, Viktória Dzurenková a Kristina Weiserová. Jsme vděčni členům poroty za jejich čas a objektivitu.
Vzhledem k tomu, že některé festivaly nepřijímají do soutěže filmy zveřejňované na internetu, je zveřejnění účastnických filmů představených na festivalu KOLORITfest odloženo až do října 2014, což umožní delegátům prezentovat své práce na dalších festivalech.

Pěvecká soutěž KOLORIT: vítězkou se stala řecká zpěvačka Anna Karapetova. Profesionální úroveň účinkujících byla vysoká, a zaujetí publika neopadalo během celé soutěže.
V porotě zasedali: Eduard Klezla (pěvec, pěvecký pedagog a ředitel KJJ), Hana Pecková a Tomáš Beroun (muzikáloví a operní pěvci, vokální repetitoři KJJ) a Andrej Besčastnyj (operní sólista). Jsme vděčni porotě za jejich přínos a nestranné posouzení.

PR / Vztahy s veřejností / Šíření informací

Hostitelská strana i partneři využili všechny dostupné prostředky PR pro šíření informací o připravované konferenci a jejích veřejných akcích. Obnáší to především publikace na partnerských webových stránkách a šíření informací prostřednictvím sociálních a mediálních kanálů, publikace v on-line a off-line médiích a šíření informací přes vlastní partnerské sítě účastníků. Různí designéři vytvořili speciální sadu sedmi různých plakátů pro kampaň, která proběhla ve čtyřech etapách:
1. Výběr kandidátů (srpen): k požadavkům na partnery v každé účastnické zemi patřily požadavky na povinné zveřejnění a výběrový proces, který zahrnoval poslechy / pohovory s potenciálními delegáty. Tento proces inicioval zájem o projekt cílových sociálních skupin, zejména tedy tvůrčích migrantů, hudebníků a filmařů. V některých zemích byla zaznamenána vysoká míra odezvy.
Webové stránky a stránky sociálních sítí byly spuštěny před tímto krokem, aby se kolem internetové komunity soustředilo co nejvíce vzájemných kontaktů zapojených osob a sociálních kruhů v průběhu a zejména po setkání.
2. Propagace akcí (konec září – začátek října): hostitelská strana využila dostupné reklamní kanály, které měla k dispozici, jako jsou webové stránky, propagace v sociálních sítích, venkovní reklama, tištěná média, partnerské sítě. Pro zveřejnění informací o nadcházejících událostech a jejich cílech byly tiskové zprávy zaslány i do všech hlavních českých médií.
3. V průběhu celého týdne speciální tým delegátů festivalu pravidelně (2-3 krát denně) zveřejňoval fotografie a články na webových stránkách KOLORITfestu a rozšiřoval je dále prostřednictvím sociálních sítí.
Zde je třeba přiznat, že organizátoři očekávali širší zapojení veřejnosti a vyvodili z toho odpovídající závěry směrem k nápravě v budoucnosti. Některé z těchto poznatků jsou ihned využitelné pro pořadatele setkání v Řecku v květnu 2014.
4. Post factum PR (v tuto chvíli): Sdílení fotografií a videí stále ještě probíhá, podle stavu jejich zpracování, ve valné většině prostřednictvím sociálních sítí. Kolem 100 lidí se připojilo na naše stránky po ukončení setkání. Exploze on-line interakcí během „post-období“ ukázala vysokou úroveň zapojení delegátů, jejich kolegů a přátel v osobních sítích.
Zde je několik údajů z Facebooku, prokazujících aktivitu v průběhu celého období – lze dobře vidět vrcholy v kritických bodech, jakými jsou data 6. října a 14. října, a zřejmý nárůst zapojení po 14. říjnu.

post reachProhlídka záznamů (počet osob, které shlédly záznam).

likes comments sharesLikes, komentáře a reposty na sociálních sítích (šíření informací).

total reachCelkový počet dotazů (počet osob, které shlédly nějakou aktivitu z webové stránky včetně nahrávky, reklamy, zmínky).

Multikulturalismus / Integrace

Mnoho úsilí bylo věnováno poskytnutí veřejnosti informací v angličtině, ruštině a češtině s cílem přilákání co nejširšího publika. Stabilní účast místních obyvatel jako návštěvníků veřejných vystoupení byla adekvátní celkové návštěvnosti a prokázala určitý stupeň zájmu veřejnosti.
Spolupráce s českými profesionály během provozování mistrovských tříd a workshopů také přinesla lepší pochopení otázek projednávaných na konferenci, v odborných kruzích spojených s uměním a produkčními aktivitami.
V interním pojetí setkání dosáhlo uznání kulturní rozmanitosti lidí, kteří se hlásí k ruskojazyčné kultuře. Někteří zástupci (zejména ze Slovenska a Francie) vůbec nemluvili rusky – v těchto případech organizátoři udělali vše pro to, aby mohli svobodně komunikovat za pomocí překladů či dílčích vysvětlení.
Dosáhli jsme cíle demonstrovat před delegáty a veřejností vliv místních kultur na migranty v různých fázích jejich integrace, který se projevuje v jejich jednání, názorech, jazykovém projevu a umění. Bylo zajímavé sledovat „francouzství“ francouzských delegátů, „finskost“ finských delegátů, a tak dále. Nicméně, přítomnost společného základu pocházejícího z výchozí kultury svědčí o existenci společného kulturního kódu a napomáhá komunikaci bez hranic.

Současná činnost / Další kroky

Činnost CMPIP nadále trvá.
V průběhu konference představili řečtí partneři svou akci, kterou se všichni partneři chystají navštívit v květnu 2014 a která se zaměří na scénické umění a fotografii. Také stojí za zmínku skutečnost, že dne 30. září řečtí partneři za podpory české strany podali přihlášku do programu Mládež v akci, aby byla zachována účast v našich aktivitách členů CMPIP ze zemí mimo EU. V současné době všichni partneři očekávají, že obdrží od řecké strany požadavky na výběr delegátů na příští setkání.
Práce na CMPIP-wiki byla zahájena a pokračuje – informace budou veřejnosti k dispozici, jakmile získají konkrétnější podobu.
Partneři podnikají kroky na podporu výroby videodokumentu prostřednictvím veřejných grantů, crowd-sourcingu (reklamní strategie) a sponzorských darů.
Kromě toho bude český partner hledat další způsoby financování KOLORITfestu pro příští rok. Bohužel, příští festival neproběhne pod hlavičkou CMPIP, ale jsme i tak vděčni, že nám programy EU poskytly možnost zahájit tuto rozsáhlou činnost.

Poděkování

Děkujeme všem partnerům, kteří nám pomohli zorganizovat tak složitou akci. V prvé řadě vysoce profesionálním poradcům Programu celoživotního vzdělávání Grundtvig Evropské unie a Programu Evropské unie YiA (Youth in Action – Mládež v akci).
Děkujeme generálnímu sponzoru akce – developerské skupině Crestyl, sponzoru dopravy – společnosti Runwell Rent-a-Car, hlavnímu mediálnímu partnerovi – týdeníku Pražský Expres.
Naši partneři v oblasti školství také zaslouží zvláštní pozornost – jsme vděčni všem pedagogům a lektorům KJJ a FAMU za jejich neocenitelný přínos a čas.
Poděkování zaslouží naši partneři, dobrovolníci a přátelé, kteří nám pomohli vytvořit kolektiv a vyvíjet činnost, při níž plnili malé i velké úkoly, z nichž sestávala tato akce.
Velké díky Vám všem!

Závěr

Rádi bychom viděli tuto událost ne jako něco, co proběhlo a skončilo, ale jako první krok směrem k užitečné a zajímavé činnosti, a nemůžeme se dočkat, až uvidíme, jak se projekt bude vyvíjet v budoucnu.

Prosíme, zůstaňte s námi.

Igor Rubinovič, jménem týmu CMPIP
koordinátor projektu CMPIP

Předstartovní tisková zpráva

Neděle, 24. září

Už za pouhé dva týdny v Praze přivítáme rusky hovořící muzikanty, zpěváky, režiséry a zástupce nevládních organizací z 12 různých zemí. Celkový počet účastníků festivalu se blíží stovce…
Přípravy festivalu jsou již ve finálním stádium a my Vám přinášíme program na celý týden.

5 koncertů, filmový festival a mezinárodní talentová soutěž. Celý týden v Praze – plný kulturních novinek!

Poznejte světovou ruskou kulturu!

Program festivalu

Jako hudební ochutnávku Vám představíme 11 hudebních skupin z různých koutů světa.

Pondělí, 7. října 2013 – 19:00
Rock Cafe, Národní 20, 11000 Praha 1

Bill and Murray / IL / Pop Rock
Prosspekt / BY / Pop Rock

Úterý, 8. října 2013 – 19:00
Jazz Time, Krakovská 19, 110 00 Praha 1

Zore / SK / Pop Rock
Odin v Kanoe / UA / Acoustic Pop
Floor 16 / CZ / Soul Rock

Středa, 9. října 2013 – 19:30
Vodka Bar Propaganda, Michalská 12, 110 00 Praha 1

МокоChoco / FR / Indie, Pop, Jazz
Synecdoche Montauk / RU / Indie Rock

Čtvrtek, 10. října 2013 22:00 (Vstup zdarma)
Jazz Time, Krakovská 19, 110 00 Praha 1
Neformální multikulturní večer / Jam session / DJ
Pátek, 11. října 2013 – 19:30
Meet Factory, Ke sklárně 3213/15, Praha 5

MIR / FI / Pop Rock
Carolle / GR / Rock
Airwood / DE / Rock

Ve čtvrtek 10. října v 19:00 proběhne v kině Atlas (www.kinoatlas.cz) filmový festival s názvem „Kód místa“. Na festivalu bude představeno 11 filmů natočených talentovanými, rusky hovořícími tvůrci z 11 různých zemí. Tématem festivalu je „Moje město mýma očima“. Pod tímto tématem tvůrci ukáží pohled ruských migrantů na život, kulturu a tradice měst, ve kterých žijí. Porota během festivalu bude hodnotit tyto snímky, které byly natočeny speciálně pro festival. Autor nejlepšího snímku vyhraje cenu.

A na sobotu 12. října jsme pro Vás, jako třešničku na dortu, připravili pěveckou talentovou soutěž Kolorit 2013, která se bude konat v amfiteátru RockOpery (www.rockopera.cz). Organizátoři vybrali v každé z účastnících se zemí po jednom zpěvákovi (přesněji zpěvačce), kteří se zúčastní talentové soutěže. A během našeho festivalu z nich naše čestná porota vybere toho nejlepšího.

Cíle festivalu:

 • Názorně předvést prvky současné ruskojazyčné kultury s cílem zlepšení vzájemné integrace a vnímání rusky hovořícího světa s pomocí moderního umění a mezinárodní spolupráce.
 • Představit různorodost současného hudebního umění
 • Objevit nové talenty mezi rusky hovořícími obyvateli Evropy i za jejími hranicemi
 • Umožnit spojení tvůrčích lidí v Evropě i za jejími hranicemi
 • Vytvářet příznivé podmínky pro další tvůrčí činnosti
 • Zlepšit vzájemné vztahy mezi rusky hovořícími lidmi a jejich sousedy v Evropě i mimo ni.

KOLORITfest přirozeně pokračuje v tradici multikulturních ruskojazyčných soutěžních festivalů Kolorit, které Klub PRAGmatiki v Praze pořádá již od roku 2009.

O reklamě

Sedm absolutně různých reklamních plakátů festivalu. To je výsledek společné tvůrčí práce pěti talentovaných designérů. Cílem projektu bylo porušení stereotypů a přitáhnutí pozornosti veřejnosti k rozmanitému světu rusky hovořících lidí. Každý umělec vytvořil jedinečnou práci na téma Stereotypy o rusky hovořících lidech. Vedoucím designérem projektu byla Mayina Fulumende. Plakáty uvidíte na všech reklamních plochách města Prahy!

O konferenci

Festival Kolorit klade důraz na výměnu zkušeností mezi organizátory festivalu a účastníky.
Hosté i hostitelé budou mít každý den možnost zúčastnit se workshopů s takovými českými mistry, jako jsou Erika Fečová, Jakub Doležal nebo Filip Gondolán. V rámci spolupráce s konzervatoří Jaroslava Ježka, která se specializuje na současnou hudbu, jazz a muzikál, každý zpěvák před samotnou soutěží projde skupinovou lekcí skladatele a saxofonisty Štěpána Markoviče. Každý zpěvák také v předvečer festivalu dostane hodinu od nejlepšího učitele zpěvu – Tomáše Berouna. Tyto lekce se budou konat přímo na konzervatoři (www.kjj.cz). Účastníci soutěže se také zúčastní exkurze po konzervatoři, kde uvidí v jakých skvělých podmínkách se vyučuje jazz v České Republice. Srdečně děkujeme řediteli konzervatoře, panu Eduardu Klezlovi, za jeho vstřícnost a ochotu.

Ještě o partnerech

Mimořádný rozměr filmovému festivalu dává účast studií Barandov FX. Mistři speciálního make-upu, jaké je možné vidět pouze ve světové kinematografii – Vlad Taupeš a Josef Rarach a jejich studenti si pro Vás v rámci našeho filmového festivalu přichystali překvapení, které se přímo vztahuje k tématu festivalu.

Dopravní podporu zajišťuje autopůjčovna Runwell Rent-a-car. Společnost bude pomáhat organizátorům i hostům efektivně se přemisťovat po Praze.

S tiskem plakátů a jiných materiálů pomáhá design studio ArtDivision (www.artdivision.cz), se kterou Klub PRAGmatiki spolupracuje již třetím rokem.

Hlavním mediálním partnerem festivalu je již více než 5 let reklamně-informační týdeník Pražský expres.

Dalšími mediálními partnery jsou: Komsomolská Pravda – Evropa, informační portál 420on.cz, časopis Artěk, noviny Pražský telegraf, migration4media.net a další. Jsme velmi rádi, že náš festival přitahuje pozornost veřejnosti.

O sponzorech

Hlavním sponzorem projektu jsou dva programy Evropské komise – Program celoživotního učení a Mládež v akci, které zabezpečují příjezd účastníků v rámci projektu „Kulturní a mediální produkce jako nástroj migrace“. Projekt byl zorganizován tento rok Klubem PRAGmatiki se zaměřením na integraci a zlepšení obrazu rusky hovořících lidí v různých zemích.

Developerská společnost CRESTYL – jedna z největších developerských společností v České Republice, se stala generálním sponzorem festivalu. Společnost pomáhá organizátorům v kvalitní realizaci konference, která doprovází festival Kolorit.

O organizátorech a dobrovolnících

Děkujeme desítkám lidí, kteří se zabývají přípravou festivalu v různých zemích a již se nemůžeme dočkat setkání s nimi, abychom se s nimi podělili zkušenosti a nabrali nové zážitky.
Chtěli bychom poděkovat skupině pražských dobrovolníků (asi 30 lidí), kteří pomáhají realizací tohoto projektu a bez kterých by se nemohl uskutečnit. Velké díky Vám!

Organizátoři se ze všech sil snaží, aby projekt měl vysokou úroveň a doufají, že Vám přinese mnoho užitečného, nového, pozitivního ze života rusky hovořících lidí a jejich různých sousedů.

Podrobný program, další informace, fotografie, videa a jiné podrobnosti najdete na webových stránkách www.koloritfest.org

Igor Rubinovič
+420 739 545 278
igor.rubinovich@gmail.com
www.koloritfest.org
www.pragmatiki.org
IČ:22854291

Tisková zpráva – Nizozemsko opouští projekt CMPIP

S lítostí musíme oznámit, že náš nizozemský partner, Foundation Moscow Union of Non-Governmental Associations-Societies of Friendship with People of Foreign Countries, se rozhodl ukončit spolupráci na našem projektu. Je to kvůli jeho nesouhlasu s přístupem a pracovními metodami dohodnutými mezi všemi ostatními partnery před a během zahajovací fáze projektu.

I přesto, že se tak stalo, je pro nás pozitivní, že tyto neshody byly zjištěny v rané fázi našeho partnerství. Dovoluje nám to doufat, že všichni ostatní partneři a účastníci s námi sdílejí cíle projektu a pracovní metody, které mají být použity.

Největším ponaučením z této situace pro nás je, snažit se o ještě lepší sladění s potenciálními partnery před podáním projektových návrhů nebo obecně před tím, než přijmeme jakákoliv větší rizika sdílená nekolika spolupracujícími stranami.

S tím, jak se blížíme k prvnímu partnerskému setkání v Praze, dokončujeme přípravy a neočekáváme žádné další velké změny ve struktuře a časovém plánu projektu.

Přejeme nadačnímu týmu Foundation Moscow Union of Non-Governmental Associations-Societies of Friendship with People of Foreign Countries úspěch v jejich současných a budoucích projektech a dobré zdraví.

Jménem týmu CMPIP,
Igor Rubinovich
Koordinátor projektu CMPIP

Tisková zpráva – KOLORITfest 2013

www.koloritfest.org

PRAHA, 16.7.2013
Klub PRAGmatiki s potěšením oznamuje o oficiálním zahájení příprav na KOLORITfest 2013 – Mezinárodní hudební festival ruskojazyčné kultury, který se bude konat 6-13. října 2013 na různých místech Prahy, Česká republika.

Delegáty festivalu se stanou hudebníci, video umělci a organizátoři /producenti kulturních akcí, médií a dalších druhů kulturní produkce z Běloruska, České republiky, Finska, Francie, Izraeli, Litvy, Německa, Nizozemska, Řecka, Ruska, Slovenska, Ukrajiny a Velké Británie.

Tato akce bude trvat 7 dnů a bude se skládat ze čtyř hlavních částí:

 • Vystoupeni místních kapel a kapel návštěvníků – každodenní série koncertů na různých místech Prahy
 • Pěvecká soutěž Kolorit 2013 – soutěž talentovaných zpěváků
 • Soutěž krátkých filmů Kód města – představí originální filmy zachycující různé pohledy video artistů na život, kulturu a tradice města, ve kterém žijí.
 • Workshopy a semináře pro výměnu znalostí pro umělce a producenty

V poslední den festivalu se návštěvníci mohou těšit na velký Galakoncert, který bude zahrnovat vystoupení místních a hostujících kapel, pěveckou soutěž Kolorit 2013 a vystoupení headlinera (bude vyhlášen později).

Na festivalu se rusky mluvicí tvůrčí lide budou moct navzájem seznámit, a představitelům jiných kultur se naskytne možnost ohodnotit moderní kulturu rusky mluvicích, přispívající k integraci, mezinárodní a mezikulturní spolupráci.

Cíle festivalu:

 • Předvést prvky moderní ruskojazyčné kultury evropskému společenství, s cílem vylepšení vzájemné integrace a vnímání rusky mluvícího světa prostřednictvím moderního umění a mezinárodní spolupráce
 • Prezentovat různorodost moderního hudebního umění
 • Objevit nové talenty mezi rusky mluvicími obyvateli v Evropě i mimo ni
 • Spojit kreativní lidí v Evropě i mimo ni
 • Zajistit příznivé podmínky pro další tvůrčí aktivity
 • Zlepšit vztahy mezi rusky mluvícími obyvateli a většinovým obyvatelstvem Evropy i mimo ni

KOLORITfest přirozeně pokračuje v tradici řady multikulturních ruskojazyčných soutěži-festivalů Kolorit, které Klub Pragmatiki realizoval v Praze v letech 2009,  20102011 a 2012.

V současné době KOLORITfest je ve stadiu příprav, během nichž se pomoci veřejné soutěže, castingu, pohovorů a předběžných kvalifikačních kol budou zvolení delegáti.

Rozvrh událostí, zprávy, užitečné informace a kontakty budou zveřejněny na oficiálních internetových stránkách KOLORITfest http://koloritfest.org.

Zveme sponzory a mediální partnery aby nás kontaktovali ohledně reklamních příležitostí a podmínek partnerství.

Zveme také tvůrčí profesionály, nadšence a dobrovolníky, kteří chtějí přispět k festivalu, aby nás kontaktovali a dozvěděli se jak nám můžou pomoct, abychom udělali tuto událost ještě lepší.

Organizátoři se nemohou dočkat, až uvidí různorodost barev, které účastníci vnesou do festivalu. Jsme přesvědčeni, že obraz, který spolu namalujeme, bude stát milion slov. Jedeme!

Jménem týmu KOLORITfest,

Igor Rubinovič
Předseda
Klub PRAGmatiki
Praha

Další info:

Tel.: +420 739 545 278
Email: info@koloritfest.org

Tisková zpráva – Iniciační fáze CMPIP

PRAHA, 16.7.2013

S radosti oznamujeme o zahájení dvouletého partnerství Kulturní a Mediální Produkce jako Integrační Nástroj za podpory Programu celoživotního vzdělávání Grundtvig Evropské unie.

Sedm členských organizací podepsali dohodu o partnerství, které v průběhu dvou let práce se zaměří na otázky spojené s realizací kulturních akcií, mediální a jiné kulturní produkce v prostředí migrantů, se zaměřením na problémy, jimž čelí rusky mluvící přistěhovalci v různých zemích světa.

Partneři jsou z následující sedmi zemí: Česká republika, Řecko, Velká Británie, Nizozemsko, Finsko, Slovensko, Litva a Francie.

Všechny partnerské organizace denně pracují s rusky mluvícími komunitami ve svých zemích a snaží se přispět k jejich adaptaci v prostředí a zároveň vynakládají značná úsilí pro zlepšení vztahů mezi rusky mluvícími a většinovým obyvatelstvem ve své zemi i v zahraničí. Dělají to cestou kombinace různých forem kulturní produkce, jako jsou akce a publikace v mediích, v mnoha případech za účasti migrantů a místních obyvatel, proto aby přispěli k integraci jak v průběhu projektů, tak i po jejich ukončení.

Partnerství CMPI se zaměří na výměnu znalostí a zkušeností partnerů, a zároveň zajisti mezinárodní informační prostor pro tvůrčí vyjádření rusky mluvících přistěhovalců. Prostor pro osobní známosti, týmovou práci, ukázku představeni, média a další umělecká díla bude zajištěn v průběhu tří mezinárodních akcí, zapojených do programu Partnerství:

10. 2013 – Praha, Česká republika – KOLORITfest - Mezinárodní festival ruskojazyčné kultury
05. 2014 – Chalkidiki, Řecko – Mezinárodní festival humoru
03. 2015 – Londýn, Velká Británie – Mezinárodní festival Maslenica (Masopust)

Během událostí, jakož i mezi nimi, Partnerství bude vyvíjet následující produkty:

Wiki stránky, zaměřené na diskuzi a užitečné informace na témata, související s realizací kulturní a mediální produkce migrantů.
Videodokument zachycující život a integrační úsilí rusky mluvících komunit v zemích jejich pobytu.

V současné době Partnerství se nachází v iniciačním stadiu. Členové partnerství se připravují na první návštěvu Prahy, kde se k nim připojí pět organizací z Německa, Běloruska, Ruska, Izraele a Ukrajiny. Tyto organizace, pracující s podobnými problémy ve svých zemích, se budou aktivně podílet na práci Partnerství, díky čemu jim bude udělen status účastníka z hlediska CMPI. Mobilita těchto účastníků je podporována fondem Mládež v Akci Evropské unie.

Zveme organizace, které mají zájem se aktivně účastnit partnerství, aby se na nás obrátili s žádosti o status účastníka prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Novinky Partnerství CMPI, tiskové zprávy a informace, týkající se Partnerů a Účastníků, budou k dispozici na webových stránkách Partnerství cmpip.org.

Zveme mediální partnery, sponzory a další zainteresované osoby, aby nás kontaktovali ohledně jakýchkoliv obecných možnosti, které by měli být projednány.

Partneři jsou přesvědčeni, že všichni účastníci, partneři a sledující události organizace a jednotlivci, získají možnost využít předností práce a informačního pokrytí v celoevropském projektu, a získají jedinečné a neocenitelné zkušenosti. Nemůžeme se dočkat, až se staneme svědky realizace naší vize a budoucích vylepšení v našich komunitách a v evropské společnosti.

Jménem týmu Partnerství,
Igor Rubinovich

Další info:

Tel.: +420 739 545 278
Email: info@cmpip.org